×
KERESÉS

Isten egyedülálló szeretete

pdf

Az Istennel való kapcsolatod különbözik minden más kapcsolattól. Isten ugyanis egészen egyedülálló módon szeret téged: feltételek nélkül. Ez azt jelenti, hogy a szeretete független attól, hogy mennyire felelsz meg bizonyos elvárásoknak. Isten azért szeret téged… …mert szeret téged.

„Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.” (János első levele 4:9-10)

Nem a „teljesítményed” miatt szeret téged. Nem az alapján dönti el, hogy szeret-e vagy sem, hogy hogyan szerepelsz az elvárásai fényében. Semmit sem tehetsz azért, hogy Isten jobban szeressen, mint amennyire most szeret - és azért sem, hogy kevésbé szeressen. Ő még annál is jobban szeret téged, mint ahogy te szereted saját magadat.

Eddigi életed során valószínűleg csak feltételeken alapuló szeretettel találkoztál. A feltételes szeretetnek az az alapja, hogy hogyan viselkedsz. Felelj meg a (sokszor ki nem mondott) elvárásoknak otthon, az iskolában, a munkahelyeden illetve bármilyen kapcsolatodban, és akkor majd „szeretni” fognak.

Amikor viszont behívtad Jézust az életedbe, megtaláltad a tökéletes szeretetet és elfogadást. Ha még sosem éreztél ilyet, lehet, hogy fel se tudod fogni, mit jelent az, ha valakit tökéletesen szeretnek és elfogadnak. De mégis: Isten így szeret téged! Van viszont egy bökkenő: nem mindig fogod érezni Isten szeretetét. Lesz olyan, amikor nem csak a szeretetében, de még a létezésében is kételkedni fogsz. Úgy fogod érezni, hogy jobb lenne feladni az egészet. Ne tedd!

Amikor Isten új életet adott, nem szalaggal átkötve és parfümmel átitatva adta oda neked. Jézus a földi életét egy büdös és dohos istállóban kezdte el. Belekóstolt a való életbe; és amit ő átélt, az alól mi sem tudjuk kivonni magunkat, ha elkezdjük Vele élni az életünket. Nem lesznek különböző bűvésztrükkök, csak az ígéret, hogy Isten mindvégig velünk lesz.

Isten azt mondja, hogy „Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” (Jeremiás könyve 31:3)

Van egy dán mondás, ami úgy szól, hogy „Mindig a következő mérföld az egyetlen, amit valójában meg kell tenned.” A tudat, hogy Isten szeret téged, tovább fog vinni akkor is, amikor a következő mérföld elviselhetetlenül hosszúnak fog tűnni: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Pál levele a rómaiakhoz 8:38-39)

A hitünknek az alapja az, amit Isten elmondott magáról nekünk. Neki pedig nagyon fontos, hogy bízzunk az Ő felénk való szeretetében:

„…Az istenfélőkben gyönyörködik az ÚR, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.” (Zsoltárok könyve 147:11)

„…De az ÚR szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak.” (Zsoltárok könyve 33:18)

Dávid király – akire úgy utalt Isten a Bibliában, hogy „szíve szerint való férfi” (Apostolok cselekedetei 13:22) –, szóval Dávid bízott Isten szeretetében: „…De én minden reggel énekkel dicsérlek hűségedért és szeretetedért, Uram! Bizony, te vagy erős kőváram a magas hegytetőn! Hozzád menekülök a veszedelem idején! Énekemmel dicsérlek, mert erős kőváram vagy magasan fenn, a hegytetőn! Isten, én szerető Istenem!” (Zsoltárok 59:16-17)

Jézus így írja le Isten szeretetének a mélységét: „Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen.” (János evangéliuma 15:9-11). Mindenképp szeretni fog minket, még akkor is, ha nem engedelmeskedünk neki. De akkor fogunk a szeretetében élni, és azt élvezni, amikor engedelmeskedünk neki.

Annak érdekében, hogy jobban megértsd Isten feléd való szeretetét, a következő napokban-hetekben olvasd el a Zsoltárok könyvének százharmadik, János evangéliumának tizenötödik és János első levelének negyedik fejezetét! Jegyezd fel magadnak, hogy hogyan írja le Isten szeretetét ez a néhány rész!

Kérdezz te is!

A cikk megosztása másokkal