×
KERESÉS

Vajon Isten tényleg az életemben van?

pdf

Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: „Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam”? A válasz: igen. Jézus megígérte, hogy ha behívjuk, akkor bejön az életünkbe.

A Bibliában Jézus a következő ajánlatot tette*
„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz...” (Jelenések könyve 3:20)

Kinyitottad az életed ajtaját Istennek? Ha igen, mit mondott Jézus, hogy ő mit fog tenni? Lehetséges, hogy félrevezet?

Egy másik helyen azt írja a Biblia: „Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja.” (János első levele 5. fejezet 14.)

Jézus a következőt is mondta: „Akit nekem ad az Atya, az mind énhozzám jön, és aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el” (János evangéliuma 6. fej. 37) Illetve egy másik alkalommal ezt is: „Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből.” (János evangéliuma10. fej. 27-29)

Jézus meghalt a bűneinkért a kereszten, hogy kapcsolatunk lehessen Istennel. Számára ez egy nagyon fontos téma. A végsőkig elment azért, hogy létrejöhessen ez a kapcsolat. Magára vette a bűneinket, ránk pedig a saját tisztaságát ruházta át, így tökéletes bűnbocsánatot nyújtott. Teljesen elfogadhatóvá tett minket Isten számára. Isten elfogadását nem "jó cselekedetekkel", vallásos rituálékkal vagy éveken át tartó könyörgésekkel tudjuk kiérdemelni. Isten maga volt az, aki ezt az elfogadást lehetővé tette, ugyanúgy, ahogy a Vele való kapcsolatunkat is. Azon az alapon közeledhetünk Hozzá, amit Ő tett, nem pedig azon az alapon, amit mi vittünk véghez. Ő fizetett a bűneinkért, hogy megbocsáthasson és beléphessen az életünkbe. Ezt olvashatjuk a Bibliában: „Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy az Istenhez vezessen minket.” (Péter első levele 3:18)

Az Istennel való kapcsolat velejárói

Amikor valaki behívja Jézust az életébe, Isten nagyszerű dolgokat mond a Vele való új kapcsolatáról. A következők igazak rád, ha kapcsolatot kezdtél Istennel:

 • Békességed van Istennel – „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Pál levele a rómaiakhoz 5:1) („Megigazulni” azt jelenti, hogy Isten előtt tisztának/„igaznak” lenni)

 • Isten gyermeke lettél, a családjának a tagja – „akik befogadták [Jézust], azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében” (János evangéliuma 1:12)

 • Többé nem élsz a sötétségben – „Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban.” (Efézusiakhoz írt levél 5:8)

  „Kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába. Benne nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát.” (Kolosséiakhoz írt levél 1:13,14)

 • Meg lett bocsátva az összes bűnöd. Az összes. – „Róla tesznek bizonyságot a próféták mind, hogy aki hisz őbenne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer.” (Apostolok cselekedetei 10:43)

  „Őbenne nyertük el a megváltást a vére árán, és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet végtelen bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott ránk.” (Efézusiakhoz írt levél 1:7-8)

  „Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.” (János első levele 4:9-10)

 • Örök életet kaptál – „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem esik ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre.” (János evangéliuma 5:24)

  „Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van.” (János első levele 5:11-13)

 • Isten eljegyzett téged a pecsétjével, a Szentlélekkel – „Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát, és hittetek benne. Ő a foglaló örökségünkre, arra, hogy teljesen megváltva az övéi legyünk az Isten fölségének dicsőségére.” (Pál levele az efézusiakhoz 1:13)

 • Elkezdheted megismerni és tapasztalni Isten irántad való szeretetét – „Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen.” (János evangéliuma 15:7-11)

Annak érdekében, hogy növekedjen az Istennel való kapcsolatod

Mint minden más kapcsolatra, az Istennel való kapcsolatunkra is igaz, hogy akkor mélyül, ha egyre jobban megismerjük egymást. Istent a Biblia olvasásán keresztül tudod jobban megismerni. (Valaki egyszer úgy fogalmazta meg, hogy a Biblia nem más, mint Isten szerelmes levele a számunkra.)

Kérd Őt, hogy mutassa meg magát neked a Biblián keresztül, és építse ezáltal a kapcsolatotokat! Kezdésnek tudom ajánlani pl. a János evangéliumát (a negyedik „könyvet” az Újszövetségben).

Ezen kívül, nyugodtan beszélj Istennel, bármikor, szabadon! Arra biztat minket a Biblia, hogy „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Pál levele a filippibeliekhez 4:6-7)

Kívánom, hogy egyre mélyebben tapasztald meg Isten megismerésének óriási kalandját!

* Meg fogok mutatni jó néhány idézetet a Bibliából. Ha esetleg még soha nem volt a kezedben, akkor észre fogod venni, hogy szinte minden mondat elején egy apró szám van a Bibliában: ezekkel a jelölésekkel lehet megtalálni az egyes konkrét gondolatokat. Így könnyebb jelezni, hogy pontosan honnan idéz az ember. Tehát pl. amikor azt olvasod, hogy „János evangéliuma 5:14”, akkor ez azt jelenti, hogy János evangéliuma 5. fejezetében az a mondat, ami előtt a 14-es szám van. Ha esetleg csak annyit látsz valahol, hogy „Jn 5:14” akkor sem kell kétségbe esni – minden Biblia elején ott van ezeknek a rövidítéseknek a magyarázata.

Kérdezz te is!

A cikk megosztása másokkal