×
KERESÉS

Tartós lesz-e az Istennel való kapcsolatom?

pdf

Valószínűleg neked is több olyan kapcsolatod volt már, ami megszakadt ilyen vagy olyan okból. Talán régi barátok koptak ki mellőled. Lehet, hogy meghalt valaki, akit szerettél. Esetleg egy válás is mögötted van már. Talán megfordult a fejedben a kérdés: „Vajon ez az új kapcsolat Istennel… mennyire lesz tartós?”

Nos, Isten azt mondja, hogy “Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” (Zsidókhoz írt levél 13:5) Amikor a hitünket „Jézusba vetjük”, és behívjuk Őt az életünkbe, Isten gyermekeivé válunk. Örökké megnyugodhatunk abban a tudatban, hogy a szeretete mindig megtart minket. Meg fogunk nézni néhány olyan bibliai idézetet, amik segítenek jobban meglátni, hogy mi is igaz az Istennel való kapcsolatunkra.

Ennek a kapcsolatnak a létrejöttét nem mi érdemeltük ki, és megtartani sem mi fogjuk tudni. A Biblia elég világosan fogalmaz ezzel kapcsolatban. Ahogy már többször említettem, abban a pillanatban, amikor hitünket Jézusba vetjük, Isten elfogad minket, tisztának, „igaznak” lát:

az az Isten előtti megigazulás [=Isten előtti tisztaság], amely a Jézus Krisztusban való hitből ered, és amely minden hívőnek szól. Ebben nincs különbség. Mert mindnyájan vétkeztek, és nélkülözik az Isten dicsőségét. Megigazulásukat azonban ingyen kapják, Isten kegyelmének erejéből, Jézus Krisztus megváltása árán. Őt adta oda Isten véres engesztelő áldozatul a hitben, hogy kimutassa igazságosságát. Isten végtelen türelmében elnézte a korábban elkövetett vétkeket, hogy igazságosságát most kimutassa. Mert amint ő igaz, úgy akar igazzá tenni mindenkit, aki Jézusban hisz.” (Rómaiakhoz írt levél 3:22-24)

Vajon hogyan nézett ránk Isten, mielőtt megismertük Őt?

Lehet, hogy nem voltál tisztában a következőkkel, mégis, mielőtt kapcsolatba kerültél Istennel, a Biblia szerint a lenti lista volt igaz rád.

Javaslom, hogy keresd ki a Bibliában a felsorolt részeket! Ha esetleg még nincs Bibliád, itt egy online Biblia: https://www.kereszteny.hu/biblia/showtrans.php?reftrans=2 (A megjelenő oldalon kattints az adott könyvek rövidítésére, és rögtön a megfelelő bibliai könyvhöz fogsz ugrani! Ezután kattints a fejezetre, és keresd meg a „vers” számát! Az első részt még idemásoltam neked, hogy ellenőrizhesd, hogy jót találsz-e meg. Lehet, hogy könnyebben fog menni, ha kinyomtatnod ezt a listát. Ha túl sok egyszerre a lista, naponta keress ki néhány részt!)

Mielőtt kereszténnyé lettünk, mielőtt megismertük Istent

 • Isten ellensége (Rómaiakhoz írt levél 5:10 – Róm 5:10) „Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával Fia halála által”
 • Erőtlen (Rómaiakhoz írt levél 5:6 – Róm 5:6)
 • Istentelen (Róm 5:6)
 • Bűnös (Róm 5:8)
 • Elveszett (Máté evangéliuma 18:11 – Mt 18:11)
 • Szegény (Jelenések könyve 3:17 – Jel 3:17)
 • Vak (Második levél a korinthusiakhoz 4:4 – 2Kor 4:4)
 • Isten ítélete alatt lévő (János evangéliuma 3:36 – Jn 3:36)
 • Halott a bűnei miatt (Efézusiakhoz írt levél 2:1 – Ef 2:1)
 • Bolond, a szenvedélyei rabja (Títuszhoz írt levél 3:3 – Tit 3:3)
 • Gonosz dolgokat tévő (Kolosséiakhoz írt levél 1:21 – Kol 1:21)
 • Istentől távol lévő (Efézusiakhoz írt levél 2:13 – Ef 2:13)
 • Reménység nélküli (Ef 2:12)
 • Sötétségben járó (János evangéliuma 8:12 – Jn 8:12)

Most, hogy keresztények vagyunk, tehát miután kapcsolatba kerültünk Istennel

Attól a pillanattól kezdve, ahogy befogadjuk Jézust az életünkbe, új kapcsolatunk van Istennel, új életünk. A Biblia a következőket mondja rólunk most, hogy Krisztus az életünkben van.

 • Békességünk van Istennel (Rómaiakhoz írt levél 5:1 – Róm 5:1)
 • Isten gyermekei vagyunk (János evangéliuma 1:12 – Jn 1:12)
 • Teljes bűnbocsánatot nyertünk (Kolosséiakhoz írt levél 1:14 – Kol 1:14)
 • Közel kerültünk Istenhez (Efézusiakhoz írt levél 2:13 – Ef 2:13)
 • Isten elpecsételt minket a Szentlelkével (Efézusiakhoz írt levél 1:13 - Ef 1:13)
 • Nem élünk többé a sötétségben (Ef 5:8)
 • Isten országának a polgárai vagyunk (Kolosséiakhoz írt levél 1:13-14 – Kol 1:13-14)
 • Isten szeretet minket (János első levele 4:9-10; János evangéluma 15:9 – 1Jn 4:9-10; Jn 15:9)
 • Örök életet kaptunk (János evangéliuma 3:16 – Jn 3:16)
 • Biztonságban vagyunk Isten szeretetében (Rómaiakhoz írt levél 8:38-39 – Róm 8:38-39)
 • Isten kegyelme megmentett minket (Efézusi levél 2:8-9 – Ef 2:8-9)
 • Krisztus a szívünkben lakik (Efézusi levél 3:17 – Ef 3:17)
 • Isten kiválasztott minket magának (Efézusi levél 1:4-5 – Ef 1:4-5)
 • Átmentünk a halálból az életbe (János evangéliuma 5:24 – Jn 5:24)
 • Életre keltünk Krisztusban (Efézusi levél 2:15 – Ef 2:15)
 • Isten szemében tiszták/igazak vagyunk (Második korinthusi levél 5:21 – 2Kor 5:21)
 • Egy gondoskodó Pásztor vezet minket (János evangéliuma 10:27 – Jn 10:27)

Jézus azt mondta: „aki hozzám jön, nem taszítom el” (János evangéliuma 6:37). Tovább is megy, és a következőt mondja: „Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki. Atyám adta őket nekem, s ő mindenkinél nagyobb: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit.” (János evangéliuma 10:28-30) Biztos kézzel tart minket.

Továbbá, Pál apostol azt mondja, hogy „Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.” (Filippiekhez írt levél 1:6)

Jézus az összes bűnünk árát kifizette. A jelenbelieket, a múltbelieket, sőt, azokat is, amiket a jövőben el fogunk követni. Ahogy Benne bízva megköszönjük mindezt neki, behívjuk Őt az életünkbe és vágyunk rá, hogy az életünk Őt tükrözze, a gyermekeivé tesz minket, totális megbocsátást nyújt és elfogad minket.

Ezt a kapcsolatot nem az védi meg, amit mi teszünk, hanem Isten jelleme és Jézus kereszthalála a mi helyünkben. Jézus megvásárolta számunkra az Istennel való kapcsolatot, eltörölve a bűnünket, ami addig köztünk és Isten között állt. Ezáltal Isten gyermekei lettünk, megbocsátást nyerve. Krisztus belénk költözött, Isten előtt igaznak lettünk nyilvánítva, mivel Jézus vére „elfedi” a bűneinket. Sajnos azonban még mindig követünk el bűnöket. Időről időre azon kapjuk magunkat, hogy a saját utunkat járjuk Isten útja helyett. Erre még vissza fogok térni egy későbbi levelemben, most azonban a legfontosabb, hogy tudjuk: mindez nem változtat az Istennel való kapcsolatunk tényén. Biztonságban vagyunk ebben a kapcsolatban az alapján, amit Isten mond róla. „Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.” (Római levél 5:1)

Az üdvösségünk (tehát, hogy megmenekültünk az örök haláltól és Istenhez kerülünk a földi halálunk után) egyedül Isten ajándéka, amit a Krisztusban való hitünk által fogadtunk el. A döntésünk pillanatában örök kapcsolatba kerültünk Istennel. Ez a kapcsolat nem a személyes „szentségünkön”, a hitünk erősségén, a meghozott áldozatainkon, jó cselekedeteinken vagy vallásos rítusainkon múlik. Isten nem azt akarja, hogy saját magunkra koncentráljunk ebben a kapcsolatban. Azt szeretné, ha Jézusra koncentrálnánk, és hálából, bizalomból engedelmeskednénk neki.

Eltérően attól, ahogy az életünkben minden más kapcsolat működik, az Istennel való kapcsolatunk azért lehet tartós, mert egyrészt eleve Isten munkája vont be minket ebbe a kapcsolatba, és a továbbiakban is az Ő hűsége tart meg minket az örökkévalóságig. Pál apostol a Korinthusiakhoz írt első levelében, az első fejezet 9-ik részében a következőt írja: „Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.”

Kérdezz te is!

A cikk megosztása másokkal